Landfolk Logo
Utforsk alle hyttene

Persovernerklæring

Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger

Du bruker en plattform til megling av fritidsboliger (heretter: «Plattform»), eid av Landfolk A/S, CVR-nr. 42074640, Bülowsgade 68, 3 tv, 8000 Aarhus C (heretter «Landfolk», «oss», «vi», «vår»), og vi som behandlingsansvarlig vil behandle data om deg. Retten til beskyttelse av dine personopplysninger er en grunnleggende rettighet, og vi vil gjerne hjelpe deg med å få kontroll over dine personopplysninger.

Nedenfor finner du en beskrivelse av hvilke personopplysninger vi vil samle inn og behandle om deg, samt hvordan vi behandler dem. Du kan også lese mer om dine rettigheter i denne forbindelse. Opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne administrere brukerprofilen din og levere de tjenestene du ber om.

Kategorier av personopplysninger som vi behandler og juridisk grunnlag

Administrasjon av din brukerprofil og formidling av avtale

Vi behandler også ovennevnte opplysninger om bookinger i forbindelse med fakturering, slik at vi kan oppfylle våre rettslige forpliktelser etter regnskapsloven, jfr. GDPR (Personvernforordningen) artikkel 6, paragraf 1, bokstav c.

Til dette formålet behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • Opplysninger du gir oss når du oppretter din brukerprofil eller løpende når du administrerer den – for eksempel:
 • Ditt navn
 • Dine kontaktopplysninger, inkludert hjemmeadresse, e-postadresse og telefonnummer samt SoMe-informasjon (f.eks. lenke til Instagram-kontoer)
 • Din påloggingsinformasjon, inkludert ditt brukernavn og passord
 • Opplysninger om fritidsboligen som leies ut på Plattformen, inkludert adresse og eiendomsnummer (består av en tresifret kommunekode etterfulgt av et løpenummer på opptil 6 sifre)
 • Opplysninger som finnes i bilder eller annet innhold som utleier selv laster opp til Plattformen eller som vi har tatt av utleier og fritidsboligen etter avtale
 • Opplysninger om booking(er), herunder dato for booking, bookingens varighet, opplysninger om fritidsboligen, betalingsopplysninger osv.
 • De opplysningene du gir oss når du kommuniserer direkte med Landfolk eller andre brukere av Plattformen, inkludert leietakere/utleiere, via vårt meldingssenter

Vi behandler også ovennevnte opplysninger om bookinger i forbindelse med fakturering, slik at vi kan oppfylle våre rettslige forpliktelser etter regnskapsloven, jfr. GDPR (Personvernforordningen) artikkel 6, paragraf 1, bokstav c.

Dine personopplysninger vil bli oppbevart i opptil 6 måneder etter at din Landfolk-brukerprofil er slettet.

Opplysninger om inngått avtale, herunder bookinger av fritidsboliger, oppbevares imidlertid av foreldelsesreglene som hovedregel i 3 år etter at avtalen ble inngått.

Bokføringsmateriell (herunder navn, adresse og bestillingsopplysninger) som inngår på fakturaer, oppbevares i 5 år etter utløpet av det året bokføringsmaterialet gjelder, jf. bokføringsloven § 10.

I konkrete tilfeller kan vi oppbevare dine personopplysninger lenger hvis det ellers er påkrevd ved lov eller er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare et rettskrav.

Validering av brukerprofil

Dersom du har gitt oss ditt samtykke, behandler vi personopplysninger knyttet til din brukerprofil med det formål å sende deg tilbud, nyheter og inspirasjon fra Landfolk-Universet samt foreta profilering, slik at vi bedre kan målrette innholdet i våre henvendelser til din interesser, jfr. GDPR (Personvernforordningen) artikkel 6, paragraf 1, bokstav c.

Til dette formålet behandler vi opplysningene nevnt ovenfor under punktet «Administrasjon og formidling av avtale» samt:

 • Opplysninger som inngår i kopi av pass, førerkort eller lignende som du oppgir i forbindelse med valideringsprosessen

Vi sletter opplysninger brukt til validering umiddelbart etter at valideringen av brukerprofilen din er endelig. Men av hensyn til foreldelsesreglene, oppbevarer vi dokumentasjon på ditt samtykke i opptil 5 år etter at valideringen er utført eller samtykket er tilbakekalt.

Målrettet markedsføring

Dersom du har gitt oss ditt samtykke, behandler vi personopplysninger knyttet til din brukerprofil med det formål å sende deg tilbud, nyheter og inspirasjon fra Landfolk-Universet samt foreta profilering, slik at vi bedre kan målrette innholdet i våre henvendelser til din interesser, jfr. GDPR (Personvernforordningen) artikkel 6, paragraf 1, bokstav c.

Til dette formålet behandler vi opplysningene nevnt ovenfor under punktet «Administrasjon og formidling av avtale» samt:

 • Opplysninger om din atferd på Plattformen vår, inkludert klikk- og søkeatferd
 • Anmeldelser som du skriver på Plattformen vår

Vi oppbevarer opplysningene nevnt over til du trekker tilbake ditt samtykke eller etter en periode på 12 måneder der vi ikke har sendt noe markedsføringsmateriell til deg. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi imidlertid oppbevare dokumentasjon på samtykket i 5 år etter tilbakekallet av hensyn til foreldelsesreglene.

Statistikk og analyser for å forbedre din opplevelse og vår Plattform

Vi behandler dine personopplysninger med det formål å utarbeide statistikk og analyser, noe som gjør oss i stand til å forbedre din opplevelse av Landfolk og Plattformen vår. Vi behandler også personopplysningene du gir oss i forbindelse med deltakelse i våre spørreskjemaer og tilfredshetsundersøkelser for å forbedre Plattformen. Vår behandling skjer på bakgrunn av vår berettigede interesse i å forbedre Plattformen, da det legges til grunn at vår berettigede interesse i å behandle personopplysningene overstiger din interesse i at opplysningene ikke blir behandlet, jfr. GDPR (Personvernforordningen) artikkel 6, paragraf 1, bokstav f.

Til dette formålet behandler vi opplysningene nevnt ovenfor under punktet «Målrettet markedsføring» samt:

 • Opplysninger du gir oss om din kundeopplevelse i spørreskjemaer og tilfredshetsundersøkelser.

Vi bruker opplysningene til å forbedre dine opplevelser og våre tjenester, så lenge opplysninger oppbevares til andre formål, og opplysninger om din atferd på vår Plattform samt opplysninger oppgitt i anmeldelser eller spørreskjemaer oppbevares i 12 måneder fra det tidspunktet de er samlet inn.

Slik behandler vi dine personopplysninger

Vi vil videreformidle dine personopplysninger i det omfang det er relevant til følgende kategorier av mottakere:

 • tredjeparter som du velger via vår Plattform for at vi skal kunne dele dine opplysninger, som din avtalepart
 • konserntilknyttede selskaper
 • tjenesteleverandører, inkludert for eksempel tredjeparter som rengjør fritidsboligen, som yter IT-støtte eller markedsføringsaktiviteter og tilbydere av CRM-systemer
 • rådgivere
 • offentlige myndigheter inkludert SKAT i den utstrekning dette er pålagt av loven, herunder lov om ansvar for rapportering av brutto leieinntekter, ved rettskjennelse, eller der det er nødvendig for å fastslå, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter
 • andre tredjeparter dersom du samtykker til dette, eller dersom de er involvert i en fusjon eller et oppkjøp som involverer hele eller deler av vårt selskap eller dets eiendeler.

Flere av disse selskapene er databehandlere og behandler dine personopplysninger – som vi er behandlingsansvarlig for – i henhold til vår instruks. Databehandlerne kan kun bruke opplysningene til å oppfylle sine avtaler med oss, og må behandle opplysningene konfidensielt. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med våre databehandlere, som behandler personopplysninger på våre vegne. I tilfeller hvor dine personopplysninger videreformidles til tredjeparter, som er selvstendige behandlingsansvarlige (f.eks. skattemyndighetene), vil behandlingen skje i henhold til disse tredjepartenes egne personvernerklæringer, som vi ikke har noen innflytelse på.

Vi overfører ikke dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du visse rettigheter, som vi kort har redegjort for nedenfor:

 • Retten til informasjon Du har rett til å be oss om opplysninger om eller tilgang til dine personopplysninger. Det finnes imidlertid unntak som gjør at du ikke alltid får all den informasjonen vi behandler.
 • Retten til å komme med innsigelser Du har rett til å komme med innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger. Dette betyr at du kan stoppe eller hindre oss i å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder imidlertid kun i visse tilfeller, og vi trenger ikke å stoppe behandlingen av personopplysningene dine dersom vi kan oppgi legitime grunner til å fortsette å behandle dem.
 • Retten til sletting I visse tilfeller har du rett til å be om sletting av dine personopplysninger.
 • Retten til dataportabilitet Du har rett til å motta en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format om du kontakter oss via kontaktopplysningene nedenfor. Såfremt det er teknisk mulig, har du rett til å be om at personopplysningene overføres direkte til et annet selskap eller en person som fungerer som behandlingsansvarlig.
 • Retten til retting Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å få personopplysninger som du mener er ufullstendige fullstendiggjort. Du kan se, gjennomgå og endre de fleste av dine personopplysninger ved å logge deg på din brukerprofil på nettstedet vårt. Du bes om å oppdatere dine personopplysninger umiddelbart hvis de blir endret eller er feil.
 • Retten til å begrense behandling I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger.

Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Skulle du ønske å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Kontaktopplysninger

Skulle du ha spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, er det bare å kontakte oss via support@landfolk.com.

Landfolk newsletter

Vinn ditt neste eventyr.
Registrer deg i dag.

Vær den første som får vite om de nyeste, håndplukkede hyttene våre

tips og inspirasjon til din neste ferie

Vinn et Landfolk-gavekort på 5000 kr. Vi trekker en vinner hver 3. måned

Din personlige informasjon vil bli behandlet i samsvar med vår personvernerklæring.

Kontakt oss

+45 39 39 32 02

Mandag-fredag: 9-17
Lørdag-søndag: 10-17

Send oss en e-post
Sikker betaling

Du kan også betale med bankoverføring eller dele opp betalingen.

Enestående 4,7 på Trustpilot
Abonner på vårt nyhetsbrev eller følg oss på:
Landfolk A/S · Bülowsgade 68, 3 tv · 8000 Aarhus C · Danmark · CVR DK42074640