FindNewsletterSign in
Landfolk Logo

Host terms

Thank you for choosing Landfolk.com!

Introduktion

Godkendt version 3.0 - 15. juli 2021

Disse vilkår og betingelser gælder for alle tjenester som Landfolk A/S, CVR-nr. 42074640, Bülowsgade 68, 3 tv, 8000 Aarhus C (”Landfolk”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) tilbyder dig som udlejer, når du benytter vores platform (”Platform”) for formidling af feriehusudlejning. Når du opretter en brugerprofil som udlejer på vores Platform, og når du godkender en reservation, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

Vi har forsøgt at kommunikere vilkår så klart og tydeligt som overhovedet muligt nedenfor. Skulle du alligevel have spørgsmål, så tøv ikke med at række ud til os via hostsupport@landfolk.com.

Vi anbefaler dig ydermere at orientere dig i gældende dansk lovgivning omkring udlejning af sommerhuse.

1) Formidling

Vores mission er at skabe en Platform, der gør privat udlejning af ferieboliger nemt og overskueligt for både lejere og udlejere. Landfolk varetager i kraft af sin Platform formidlingsarbejdet i relation til udlejning af ferieboliger på vegne af udlejere og for deres regning og risiko. Når en lejer booker din feriebolig på vores Platform, indgås der derfor en aftale mellem dig og lejer i den valgte periode og på de vilkår, der fremgår i opslaget på Platformen og med tillæg af de rettigheder og forpligtelser mellem dig og lejer, som følger af disse vilkår.

Vi påtager os derfor intet ansvar for eventuelle tvister mellem dig og lejer, og involverer os ikke i sådanne, ligesom vi ikke indestår for din eller lejers overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning.

2) Ferieboligens stand og faciliteter

Inden enhver udlejning, er du forpligtet til at sikre dig, at ferieboligen er opryddet, rengjort og klar til at blive overtaget af en ny lejer. Ferieboligen skal stemme overens med den beskrivelse, som fremgår på opslaget på Platformen.

Ferieboligen skal – medmindre andet fremgår af opslaget – være udstyret med:

 • komfur, kaffemaskine, bestik og køkkengrej til det tilladte antal personer
 • Basisvarer som gæsten har lov at bruge af såsom salt og peber, krydderier og olie opvaskemiddel/tabs (hvis ferieboligen har opvaskemaskine), håndsæbe, basale rengøringsmidler og toiletpapir
 • Hvis ferieboligen har en brændeovn, skal du sikre dig, at ferieboligen har brænde og tændvæske/briketter til mindst én optænding, så gæsten kan få en god start på sit ophold.
 • toilet, koldt og varmt vand, håndbruser/brusekabine
 • støvsuger
 • opvarmningskilde såsom radiatorer eller varmepumpe
 • senge, dyner og hovedpuder.
 • affaldscontainer eller lignede. Da sådanne tømmes løbende, kan det ikke forventes, at affaldscontaineren er tom ved ankomst.

Nøgleudlevering

Du er som udgangspunkt ansvarlig for udlevering af nøgle til lejer, medmindre der er indgået aftale omkring rengøring og klargøring af ferieboligen med Landfolk, jf. afsnit 3b.

3) Rengøring af ferieboligen

Hos Landfolk skal klargøring og slutrengøring af ferieboligen være inkluderet i den udlejningspris, der fremgår for lejerne på Platformen. Som udlejer kan du vælge mellem følgende to muligheder for rengøring af din feriebolig i forbindelse med oprettelsen på platformen:

 1. Du sørger for at ferieboligen står klar til nye gæsters ankomst og foretager selv rengøring af ferieboligen efter hver enkel lejeaftales afslutning. Du fastsætter selv prisen for slutrengøringen og dermed hvilket beløb der skal betales af lejeren. Dette beløb vil være indeholdt i den viste udlejningspris. Beløbet for rengøring, fratrukket Landfolks fee, jf. afsnit 5, tilfalder dig som udlejer

 2. Landfolk sørger for at sommerhuset står klar til nye gæsters ankomst og foretager rengøring af ferieboligen efter hver enkel lejeaftales afslutning. Landfolk fastsætter prisen for denne ydelse og dermed hvilket beløb der skal betales af lejeren. Dette beløb vil være indeholdt i den viste udlejningspris. Beløbet for rengøring tilfalder Landfolk. Se den rengøringsguide som Landfolk gør rent efter her. Se ligeledes vores klargøringsguide her

Ovenstående betyder dog ikke, at lejer kan efterlade ferieboligen i en hvilken som helst tilstand, da lejer er forpligtet til at aflevere en pænt opryddet feriebolig, og lejer skal blandt andet

 • tage opvasken
 • tømme opvaskemaskine og køleskab
 • fjerne hår og efterladenskaber fra husdyr
 • fjerne aske fra brændeovn
 • rede senge
 • sørge for oprydning i skabe
 • tømme skraldespand, toiletspand og fjerne tomme flasker
 • rengøre havemøbler, sætte dem på plads, og lægge hynder ind
 • rengøre grillen
 • sørge for almindelig oprydning samt placering af inventar, som det stod ved modtagelsen.

4) Forsikring

Du er som udlejer forpligtet til at sikre, at ferieboligen er omfattet af sædvanlige forsikringer i et anerkendt forsikringsselskab, herunder fritidshusforsikring inklusive glas/kumme-, brand- og løsøreforsikring.

Alle udlejninger foretaget via Landfolk er dækket af Landfolks sommerhusudlejningsforsikring, en tillægsforsikring der leveres af Gjensidige Forsikring, der skaber ekstra tryghed for både udlejere og lejere.

Forsikringen omfatter udlejers ting/løsøre, der fast befinder sig i ferieboligen og omfatter:

 • tyveri begået af lejer
 • hærværk forvoldt af lejer
 • skader, hvor lejer ødelægger ting/løsøre og/eller bygningsdele ved et uheld
 • skader, hvor medbragte kæledyr ødelægger ting/løsøre og/eller bygningsdele ved et uheld.

Du kan finde de fulde forsikringsbetingelser her.

5) Betalingsbetingelser og fastsættelse af udlejningspriser

Du er som udlejer ansvarlig for fastsættelse af din ferieboligleje i forbindelse med hver bookingforespørgsel. Ferieboliglejen er det beløb du ønsker at modtage for udlejningen og skal altid være inklusiv slutrengøring måtte du have valgt at stå for dette (se 3a for flere oplysninger om dette), samt gæstens forbrug af vand, varme og el .

Ved enhver udlejning via Landfolk.com betaler du et hostfee til Landfolk på 5 % af din totale ferieboligleje inkl. rengøring. Dette hostfee tillægges 25% moms og fratrækkes automatisk ved vores udbetalinger til dig som udlejer. Der er ikke andre gebyrer der skal betales af dig som udlejer for at benytte Landfolk.com til din udljening.

Når du bekræfter lejerens booking af din feriebolig, er der indgået en bindende aftale om udlejning af din feriebolig, og Landfolk opkræver umiddelbart herefter betaling for udlejningen via den af lejer valgte betalingsløsning. Bookingen anses for bekræftet, når lejer modtager en skriftlig bekræftelse via den af lejeren oplyste e-mailadresse.

Afregning med udlejer igangsættes umiddelbart efter hver lejeaftales udløb. En årsopgørelse fremsendes senest to uger efter årets afslutning.

*Bemærk at udlejningsprisen der vises ved søgning eller booking via Platformen vil være tillagt et bookerfee svarende til 15 % af ferieboliglejen inklusiv rengøring. Dette bookerfee tillægges 25% moms og tilkommer Landfolk som vederlag for vores services såsom betaling for sommerhusudlejningsforsikring, kreditkortgebyrer, drift og videreudvikling af platformen og anden support til lejer.

6) Reklamationer fra lejer, fejl og mangler

Hos Landfolk bestræber vi os altid på at skabe den bedst mulige ferieoplevelse, og det ligger os meget på sinde, at man får indfriet de forventninger, der måtte være til opholdet. Det er vi sikre på, at du som udlejer også bestræber dig på.

Skulle den lejede feriebolig ikke leve op til lejers forventninger, vil lejer kontakte Landfolk inden 24 timer efter lejeforholdets påbegyndelse. Såfremt vi vurderer, at lejers reklamation over ferieboligen er berettiget, vil vi kontakte dig, og du vil i så fald være forpligtet til at sikre, at forholdet udbedres hurtigst muligt. Såfremt lejer er berettiget til et forholdsmæssigt afslag som følge af forholdet, har Landfolk ret til at refundere et forholdsmæssigt afslag uden at du kan gøre et krav gældende overfor lejer eller Landfolk, medmindre forholdet udelukkende skyldes Landfolk eller tredjemand antaget af Landfolk.

7) Ændring og afbestilling

Som en service til lejerne tilbyder Landfolk 48 timers fortrydelsesret for lejerne, så en lejer vederlagsfrit kan fortryde en booking inden for 48 timer og dermed få refunderet et ethvert betalt beløb. Lejers fortrydelsesret løber fra tidspunktet, hvor bookingen er bekræftet. Fortrydelsesretten bortfalder i tilfælde, hvor lejemålet påbegyndes mindre end 48 timer efter, at bookingen er bekræftet.

Herefter gælder den afbestillingspolitik, som du selv vælger:

Fleksibel

Gæster kan frit annullere bookingen indtil 14 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt og få en fuld refusion. Gæster kan annullere bookingen indtil 7 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt og få 50% af den samlede lejepris refunderet Annulleringer mindre end 7 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt kan ikke refunderes.

Moderat

Gæster kan frit annullere bookingen indtil 30 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt og få en fuld refusion. Gæster kan annullere bookingen indtil 14 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt og få 50% af den samlede lejepris refunderet Annulleringer mindre end 14 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt kan ikke refunderes.

Striks

Gæster kan frit annullere bookingen indtil 60 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt og få en fuld refusion. Gæster kan annullere bookingen indtil 30 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt og få 50% af den samlede lejepris refunderet Annulleringer mindre end 30 dage før indtjekningsdag og -tidspunkt kan ikke refunderes.

8) Øvrige forpligtelser

Din aftale med Landfolk er ikke-eksklusiv, og du har derfor ret til at udleje din feriebolig selv eller via andre tredjeparter.

Såfremt du måtte sælge din feriebolig, skal du sikre dig, at ferieboligen enten i) fjernes fra vores Platform, eller ii) udlejningen fortsætter med den nye ejer som udlejer, inden den nye ejer overtager ferieboligen.

9) Force majeure og usædvanlige begivenheder

Du har ret til at annullere lejeaftalen, såfremt det viser sig, at du er forhindret i at stille ferieboligen til rådighed i følgende tilfælde, uanset om det kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse:

 • Force majeure, herunder men ikke begrænset til strejker, epidemier, pandemier, krig, natur- og forureningskatastrofer, grænselukning, oversvømmelse eller andre usædvanlige vejrforhold
 • brand
 • offentlige påbud eller forbud
 • tyveri eller anden skade på huset der gør det ubeboeligt
 • salg af ejendommen, død, konkurs, retsforfølgning, eller tilsvarende der umuliggør gennemførelse af lejemålet.

I disse tilfælde refunderer vi udlejningsprisen til lejer.

10) Landfolk's ansvar

Landfolk driver Platformen til formidling af udlejning af ferieboliger mellem lejer og udlejer. Landfolk er ikke part i lejeaftalen, som du indgår med lejer via vores Platform.

Ved brug af vores Platform accepterer du, at din eneste misligholdelsesbeføjelse over for Landfolk for Platformens mangler, herunder – men ikke begrænset til – manglende ydeevne eller utilgængelighed er, at slette din brugerprofil på Platformen.

Du er ansvarlig for alle skader og tab, som Platformen lider, og som skyldes din manglende overholdelse af vilkår og betingelser.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for indirekte tab, som du måtte lide ved leje af Platformens ferieboliger.

11) Klagemulighed

Du har mulighed for at indbringe en eventuel tvist med udlejer for Ankenævnet for feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2., DKK-1160 København K. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.ankenaevnferiehus.dk. Alternativt kan EU-kommissionens online klageportal www.ec.europa.eu/odr anvendes ved indgivelse af klage.

12) Databeskyttelse

Når du opretter og benytter din Landfolk brugerprofil behandler vi visse personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik, der kan læses her.

13) Billeder og lignede på Platformen

Vi opfordrer til, at du uploader billeder af din feriebolig på vores Platform.

Hvis du uploader egne billeder indestår du for, at Platformen må bruge disse billeder og at disse ikke tilhører tredjeparter. Samtidig accepterer du, at vi må bruge de billeder, som du uploader, til markedsføring af vores Platform.

Ved brug af Platformen accepterer du, at vi må tage billeder af din feriebolig til brug for markedsføring af ferieboligen og Platformen. Billeder taget af Landfolk, eller fotografer antaget af Landfolk, tilhører os, og må ikke bruges uden vores skriftlige tilladelse.

Landfolk er til enhver tid berettiget til at fjerne dine billeder på Platformen.

14) Skat

Landfolk er registreret som udlejningsbureau og du har derfor ret til et skattefrit bundfradrag i forbindelse med dine udlejninger. Bundfradraget udgør 42.700 kr. i 2021.

Indberetningspligten påhviler Landfolk, og det betyder at vi en gang årligt indberetter din bruttolejeindkomst for udlejninger via Landfolk til Skat.

15) Opsigelse

Du er til enhver tid berettiget til at slette din brugerprofil på vores Platform. Såfremt du sletter din brugerprofil på et tidspunkt, hvor lejeaftale(r) med lejer ikke er afsluttet, vil din sletning først få virkning efter den sidste lejeaftale er afsluttet.

16) Lovvalg og værneting

Enhver tvist eller ethvert krav opstået i forbindelse med lejeforholdet, eller misligholdelse eller ugyldighed heraf, er underlagt dansk ret, idet der ses bort fra de danske lovvalgsregler.

Værneting er Retten i Aarhus.

Landfolk newsletter
Landfolk newsletter

Discover our newest gems

Be the first to know about our newest, handpicked summer houses and get inspiration for your next getaway.

Your personal information will be handled in accordance with our privacy policy.

Get in touch

or
find your go-to person here.

Landfolk A/S
Bülowsgade 68, 3 tv
8000 Aarhus C
Denmark
CVR 42074640
Stay updated

Join our newsletter
or follow us:

InstagramInstagramFacebookFacebookPinterestPinterestLinkedInLinkedIn
VISAMastercardApple PayGoogle Pay