Landfolk Logo
Landfolk Logo

Vilkår for lejer

Tak fordi du har valgt at benytte Landfolk.com!

Introduktion

Disse vilkår og betingelser gælder for alle tjenester som Landfolk A/S, Søndergade 66, 1.th, 8000 Aarhus C (”Landfolk”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) tilbyder dig som lejer, når du benytter vores platform (”Platform”) for formidling af feriehusudlejning. Når du opretter en brugerprofil som lejer på vores Platform, og når du gennemfører en booking, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

Vi har forsøgt at kommunikere vilkår så klart og tydeligt som overhovedet muligt nedenfor. Skulle du alligevel have spørgsmål, så tøv ikke med at række ud til os via support@landfolk.com.

1) Formidling

Vores mission er at skabe en Platform, der gør privat udlejning af ferieboliger nemt og overskueligt for både lejere og udlejere. Landfolk varetager i kraft af sin Platform formidlingsarbejdet i relation til udlejning af ferieboliger på vegne af udlejere og for deres regning og risiko. Når du booker en feriebolig på vores Platform, indgås der derfor en aftale mellem dig og udlejer om leje af den pågældende feriebolig i den valgte periode og på de vilkår, der fremgår i opslaget på Platformen med tillæg af de rettigheder og forpligtelser mellem dig og udlejer, som følger af disse vilkår.

Vi påtager os derfor intet ansvar for eventuelle tvister mellem dig og udlejer, og involverer os ikke i sådanne, ligesom vi ikke indestår for udlejers overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning.

2) Anvendelse af ferieboligen

Ferieboligen må alene anvendes til ferieformål, medmindre andet aftales med udlejer, og der må ikke opholde sig flere personer end det på Platformen anførte maksimale antal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, hvis dette er anført som tilladt af udlejer på Platformen og det ydermere fremgår af den indgåede lejeaftale, hvor du aktivt har anført, at du vil medbringe husdyr i forbindelse med din booking.

Ferieboligen skal anvendes i overensstemmelse med disse vilkår og eventuelle retningslinjer, som udlejer har vedtaget for brugen af sin feriebolig, såfremt du er blevet oplyst om disse i forbindelse med din booking.

Såfremt ferieboligen anvendes i strid med disse vilkår og betingelser, herunder ovennævnte retningslinjer, den til enhver tid gældende lovgivning, til gene for områdets beboere og gæster, i strid med den offentlige orden generelt eller til andet end ferieformål, så kan den indgåede aftale om udlejning uden varsel, og med øjeblikkelig virkning, blive ophævet af udlejer.

3) Ferieboligens stand og faciliteter

Ferieboligerne på Platformen er privatejede og er indrettet efter udlejers personlige stil, smag og behov. Ferieboligerne er derfor ikke ens, ligesom deres inventar og udstyr vil variere.

En feriebolig vil dog – medmindre andet fremgår af opslaget – være udstyret med:

 • komfur, kaffemaskine, bestik og køkkengrej til det tilladte antal personer samt Basisvarer, såsom krydderier, salt og olie, opvaskemiddel eller tabs (hvis ferieboligen har opvaskemaskine), affaldsposer og basale rengøringsmidler
 • toilet, koldt og varmt vand, håndbruser/brusekabine og toiletpapir
 • støvsuger
 • opvarmningskilde såsom radiatorer eller varmepumpe
 • senge, dyner og hovedpuder
 • affaldscontainer eller lignede. Da sådanne tømmes løbende, kan det ikke forventes, at affaldscontaineren er tom ved ankomst.

Ferieboligen kan ligesom dit eget hjem være udstyret med andre ting end det ovenfor nævnte. Hvis der er udstyr i ferieboligen, herunder TV, vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine, der ikke fungerer, kan vi ikke garantere, at reparationen kan ske under dit ophold.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at hvis ferieboligen ifølge opslaget har TV, er det ikke sikkert, at der er TV-kanaler eller streamingstjenester tilgængelig for dig. Hvis udlejers streamingtjenester er tilgængelige for dig, er det ikke tilladt at foretage tilkøb, leje film eller lignende, medmindre udlejer udtrykkeligt har accepteret dette.

Hvis ferieboligen har en brændeovn, vil der være brænde, som du kan bruge til første optænding, så du kan komme i gang med feriehyggen lige fra ankomst. Ønsker du yderligere brænde, skal du selv købe dette. Hvis der findes mere brænde ved ferieboligen end til første optænding, er det udlejers privateje, og må kun benyttes, hvis udlejer har givet tilladelse.

Har du i øvrigt brug for særligt udstyr, herunder udstyr til børn, kan du før indgåelse af aftale kontakte Landfolk på support@landfolk.com og efter indgåelse af aftale kontakte udlejer direkte og høre om ferieboligen har sådant udstyr.

Ferieboligen vil være ren på ankomsttidspunktet, men følgende kan desværre forekomme, hvis ferieboligen har stået tomt i en kortere eller længere periode:

 • Der kan være spindelvæv i ferieboligen ved ankomst, da det hurtigt kan komme fra time til time
 • der kan ved ankomst lugte fugtigt og indelukket, hvilket kan afhjælpes ved at lufte grundigt ud, og derefter tænde for varmen
 • vinduerne i ferieboligen kan se beskidte ud, og der kan være sand, fluer eller lignende ved ankomst, afhængigt af vind- og vejrforhold.

Såfremt førnævnte overstiger hvad der rimelighedsvis må forventes, eller den rengøringsmæssige tilstand i øvrigt ikke er tilfredsstillende, kan der reklameres i henhold til punkt 6 nedenfor.

Det kan forekomme, at tidligere lejere har haft husdyr i ferieboligen, selvom husdyr ikke er tilladt i den konkrete feriebolig. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at eventuelle allergiske reaktioner som følge af dette ikke giver lejer ret til at annullere eller ophæve lejeaftalen, ligesom Landfolk ikke er ansvarlig for allergiske reaktioner. Generelt anbefaler vi, at lejere, som har støvallergi, bør vælge huse med træ- eller flisegulve.

Derudover kan gener fra byggestøj eller anden støj fra ferieboligens omkringliggende omgivelser forekomme. Udlejer eller Landfolk kan ikke gøres ansvarlig herfor. \

4) Betalingsbetingelser

Når din booking er bekræftet, er der indgået en bindende aftale om udlejning af den pågældende feriebolig, og den fulde betaling opkræves umiddelbart herefter af Landfolk via den valgte betalingsløsning. Bookingen er bekræftet, når du modtager en skriftlig bekræftelse via den e-mailadresse, du oplyste os, i forbindelse med din booking.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke bliver rettidigt betalt, vil lejeaftalen ophæves med øjeblikkelig virkning. Du kan i afsnit 6 nedenfor øvrigt læse nærmere om vilkårene for annullering efter at betaling har fundet sted.

Alle udlejningspriser på Landfolks Platform, er inklusiv almindeligt forbrug (i form af el, varme og vand).

Prisen er også inklusiv slutrengøring, så du slipper for at bruge den sidste dag af ferien på at gøre rent. Se dog nærmere om rengøring under afsnit 5.

5) Øvrige forpligtelser over for udlejer

Ferieboligen skal anvendes i overensstemmelse med disse vilkår og eventuelle retningslinjer, som udlejer har vedtaget for brugen af sin feriebolig, såfremt du er blevet oplyst om disse i forbindelse med en booking.

Ankomst- og afrejsetidspunkt

På lejebeviset for din booking fremgår ankomst- og afrejsetidspunkter samt oplysninger om, hvornår ferieboligen er indflytningsklar. Vær venligst opmærksom på, at det ikke er muligt at få adgang til ferieboligen tidligere end aftalt, ligesom ferieboligen altid skal forlades senest på afrejsetidspunktet. Efter afrejsetidspunktet har du ikke længere ret til at opholde dig i ferieboligen, og udlejer vil derfor kunne tvinge sig ret til ferieboligen.

Udlevering af nøgler ved ankomst aftales direkte med udlejer.

Antal gæster

Ved booking vil ferieboligens højeste antal personer være angivet. Der må på intet tidspunkt opholde sig flere personer i ferieboligen end det maksimale antal, der fremgår af opslaget på Platformen. Det er heller ikke tilladt at stille en campingvogn, autocamper eller slå telt op på grunden, medmindre udlejer skriftligt har accepteret dette.

Rengøring

Hos Landfolk er slutrengøring altid inkluderet, og du slipper således for at bruge den sidste dag af ferien på at gøre rent. Du er dog forpligtet til at renholde det lejede i almindeligt omfang og skal ved lejemålets afslutning efterlade en pænt opryddet feriebolig. Det indebærer blandt andet, at du skal:

 • tage opvasken
 • tømme opvaskemaskine og køleskab
 • fjerne hår og efterladenskaber fra husdyr
 • fjerne aske fra brændeovn
 • rede senge
 • sørge for oprydning i skabe
 • tømme skraldespand, toiletspand og fjerne tomme flasker
 • rengøre havemøbler, sætte dem på plads, og lægge hynder i
 • rengøre grillen
 • sørge for almindelig oprydning samt placering af inventar, som det stod ved modtagelsen.

Overholdes ovenstående mod forventning ikke, så vil der blive opkrævet eventuelle ekstraomkostninger til oprydning og rengøring.

Rygning

Der må ikke ryges i ferieboligerne, medmindre udlejer har accepteret dette. Overholdes dette mod forventning ikke, så vil du blive opkrævet ekstraomkostninger til rengøring, herunder til afrensning af vægge mv., med tillæg af 5000 kr. som følge af overtrædelsen.

6) Reklamationer, fejl og mangler

Hos Landfolk bestræber vi os altid på at skabe den bedst mulige ferieoplevelse, og det ligger os meget på sinde, at du får indfriet de forventninger, der måtte være til ferieopholdet.

Skulle noget ikke leve op til dine forventninger, enten ved modtagelsen af ferieboligen eller under opholdet, skal du straks kontakte Landfolk om forholdet via e-mail på support@landfolk.com. Såfremt Landfolk kontaktes senere end 24 timer efter lejeforholdets påbegyndelse, bortfalder din ret til at gøre det mangelfulde forhold gældende, herunder krav om hel- eller delvis tilbagebetaling af lejen eller erstatning.

Ved rettidig reklamation vil Landfolk tage kontakt til udlejer, der er forpligtet til at søge en reklamationsberettiget mangel afhjulpet inden for rimelig tid, medmindre forholdet skyldes dine egne forhold. Såfremt manglen ikke afhjælpes, skal du hurtigst muligt og inden afrejsetidspunktet rette henvendelse til Landfolk via ovennævnte e-mail.

Som lejer, er du ansvarlig overfor udlejer for eventuelle skader, som du eller dine gæster i løbet af opholdet måtte forvolde på ferieboligen samt dertilhørende inventar og løsøre. Skulle der opstå skader i ferieboligen, skal du omgående underrette Landfolk herom.

7) Ændring, afbestilling og fortrydelse

Når du foretager en booking via Platformen, accepterer og godkender du de gældende afbestillingsregler for den pågældende udlejer samt udlejers øvrige vilkår og retningslinjer, som du er blevet oplyst om.

Som en service tilbyder vi en 48-timers fortrydelsesret, så skulle du fortryde din booking inden for 48 timer, vil ethvert betalt beløb blive refunderet til dig. Din fortrydelsesret løber fra tidspunktet hvor bookingen er bekræftet, jf. afsnit 4. Fortrydelsesretten bortfalder i tilfælde, hvor lejemålet påbegyndes mindre end 48 timer efter, at bookingen er bekræftet.

Ønskes du at afbestille din booking eller ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du rette henvendelse til Landfolk på support@landfolk.com. Hvis du foretrækker, kan du også udøve din fortrydelsesret ved at udfylde standardfortrydelsesformularen, som du kan finde her. Tidspunktet for din annullering eller fortrydelse regnes fra det tidspunkt, hvor Landfolk har modtaget din e-mail.

Lejeaftalen kan overdrages til en anden lejer, såfremt udlejer godkender det.

8) Annullering, force majeure og usædvanlige begivenheder

Udlejer har ret til at annullere lejeaftalen, såfremt det viser sig, at udlejer og/eller Landfolk er forhindret i at stille ferieboligen til rådighed i følgende tilfælde, uanset om det kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse:

 • Force majeure, herunder men ikke begrænset til strejker, epidemier, pandemier, krig, natur- og forureningskatastrofer, grænselukning, oversvømmelse eller andre usædvanlige vejrforhold
 • brand
 • offentlige påbud eller forbud
 • tyveri eller anden skade på huset der gør det ubeboeligt
 • udlejers salg af ejendommen, død, konkurs, retsforfølgning, eller tilsvarende der umuliggør gennemførelse af lejemålet.

I disse tilfælde refunderes du det indbetalte beløb.

Der kan i disse tilfælde ikke i øvrigt gøres misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Landfolk eller udlejer. Landfolk vil dog, hvis det er muligt, finde et alternativt hus, som lejer kan leje.

9) Landfolks ansvar

Landfolk driver Platformen til formidling af udlejning af ferieboliger mellem lejer og udlejer. Landfolk er ikke part i lejeaftalen, som du indgår med udlejer via vores Platform.

Ved brug af vores Platform accepterer du, at din eneste misligholdelsesbeføjelse over for Landfolk for Platformens mangler, herunder – men ikke begrænset til – manglende ydeevne eller utilgængelighed er, at slette din brugerprofil på Platformen.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for indirekte tab, som du måtte lide ved leje af Platformens ferieboliger.

10) Klagemulighed

Du har mulighed for at indbringe en eventuel tvist med udlejer for Ankenævnet for feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2., DKK-1160 København K. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.ankenaevnferiehus.dk. Alternativt kan EU-kommissionens online klageportal www.ec.europa.eu/odr anvendes ved indgivelse af klage. \

11) Ungdomsgrupper

For at booke en feriebolig på vores Platform, skal du være fyldt 18 år. Hvis ferieboligen skal bookes til en gruppe på mere end 3 personer, skal alle beboere være minimum 25 år, medmindre andet er aftalt med udlejer eller ferieboligen skal anvendes til et familieophold (forældre med børn og unge).

12) Databeskyttelse

Når du opretter og benytter din Landfolk brugerprofil behandler vi visse personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik, der kan læses her.

13) Lovvalg og værneting

Enhver tvist eller ethvert krav opstået i forbindelse med lejeforholdet, eller misligholdelse eller ugyldighed heraf, er underlagt dansk ret, idet der ses bort fra de danske lovvalgsregler.

Værneting er Retten i Aarhus.

Elsker du også sommerhuslivet?

I vores nyhedsbreve gør vi os umage med at dele inspiration omkring sommerhuslivet og de sommerhuse, vi håndplukker. Vi sender det kun ud, når vi har noget godt og vigtigt at fortælle.